ქოუჩინგი მშობლებისთვის

ქოუჩინგი მშობლებისთვის

მშობელი, როგორც ქოუჩიპროგრამის ავტორი ფსიქოლოგიის დოქტორი, ერიქსონის საერთაშორისო ქოუჩინგის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი - მერლინ ატკინსონი

 
პროგრამა განკუთვნილია 0-12 წლის ბავშვების მშობლებისთვის, რომელთაც სურთ შეიძინონ ისეთი უნიკალური ქოუჩინგური ცოდნები, მიდგომები და უნარები, რომელიც დაეხმარება მათ ბავშვებთან ეფექტურ კომუნიკაციაში, მათ უკეთ გაგებაში, მათ განვითარებაში პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენების მიზნით.

 

პროგრამის შედეგად:

 

  • გეცოდინებათ როგორ ვითარდება ბავშვის ტვინი, დაინახავთ და გაიგებთ სამყაროს სურათს ბავშვის თვალებით, უკეთესად გაუგებთ მას
  • ისწავლით მიდგომებს, რბილი გამოწვევების გამოყენებას, რაც დაეხმარება ბავშვს ჩამოყალიბდეს თავდაჯერებულ, დამოუკიდებელ, შესაძლებლობებზე ორიენტირებულ ზრდასრულად
  • ისწავლით ძლიერი, განმავითარებელი კითხვების დასმას იმისთვის, რომ უკეთესად გაერკვეს საკუთარ თავში და გარშემო მყოფებში, რომ განავითაროთ მისი ტალანტები, დაეხმაროთ მიზნების მიღწევაში და თავის პოტენციალის გამოყენებაში
  • გაიუმჯობესებთ კომუნიკაციის უნარებს და ემოციების მართვის უნარს, ისწავლით გზებს რთული სიტუაციიდან გამოსვლისთვის
  • შეძლებთ გაამყაროთ ემოციური კავშირი და მოიპოვოთ მეტი ნდობა შვილებთან ურთიერთობაში
  • ერთად გატარებულ დროს უფრო ღრმა და აზრიანი შინაარსით შეავსებთ, დღეში 20 წუთის განმავლობაშიც კი მოახერხებთ ბავშვთან უფრო დაახლოებას და პოზიტიუროი ენერგიის გაცვლას

 

ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა (ონლაინ რეჟიმში)
პერიოდი: 7 ოქტომბერი - 6 ნოემბერი
დრო: 18:00-20:30
ღირებულება: 980 ლარი დღგს ჩათვლით 

 

 

 

   

 
 

გაიარეთ რეგისტრაცია
გაიარეთ რეგისტრაცია
მარია კოვცური