24 .04 .2018
ღია კითხვების ძალა
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
23 .04 .2018
რა არის ქოუჩინგი?
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
ჩვენი პროგრამები
ქოუჩინგი მშობლებისთვის
მშობელი, როგორც ქოუჩიპროგრამის ავტორი ფსიქოლოგიის დოქტორი, ერიქსონის საერთაშორისო ქოუჩინგის უნივერსი...