14 .05 .2018
მენეჯმენტური ქოუჩინგი ბიზნესში
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
01 .05 .2018
ემოციური განათლება
  კომენტარი  ()   გაზიარება  ()
ჩვენი პროგრამები
ქოუჩინგი მშობლებისთვის
მშობელი, როგორც ქოუჩიპროგრამის ავტორი ფსიქოლოგიის დოქტორი, ერიქსონის საერთაშორისო ქოუჩინგის უნივერსი...