სასერტიფიკატო პროგრამა 'ქოუჩინგის მეცნიერება და ხელოვნება' (მე-3 ნაკადი)